ตำแหน่งงานว่าง

 
 
ตำแหน่ง รายละเอียด ประกาศ ณ วันที่
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๕

 

ดาวโหลดเอกสารตาม link สีฟ้า
 
 
 
 
 
หัวหน้าแผนก

ชื่อสถานประกอบการ
จำนวน
เพศ
อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
Big C Market สาขาหล่มสัก
939 หมู่ 2 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์67000
โทร. 0 5674 4411
      
1
ช/ญ
20 ขึ้นไป
ปริญญาตรี
 
 

ผู้ช่วยช่างแอร์

ชื่อสถานประกอบการ
จำนวน
เพศ
อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
หจก.กนกรวมช่าง
41/1 หมู่ 7 ถ.บูรกรรมโกวิท ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์67000
โทร. 0 5672 0247
      
3
18-30
ไม่จำกัด
200/วัน
 

ผู้จัดการหน่วย

ชื่อสถานประกอบการ
จำนวน
เพศ
อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด
125/12-13 ถ.พระพุทธบาท ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
โทร. 0 5671 1178
      
2
ช/ญ
20 ขึ้นไป
ป.6 ขึ้นไป
166/วัน
 

พนักงานต้อนรับ

ชื่อสถานประกอบการ
จำนวน
เพศ
อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
โรงแรมโฆษิตฮิลล์
39 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5672 2371-2
         0 5674 3642-5    
ไม่จำกัด
18 ขึ้นไป
ปริญญาตรี
6500/เดือน
 

 
 
 
 
 
 
 
บริษัท สยามนิสสันเพชรบูรณ์ จำกัด
125/12-13 ถ.นิกรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5672 5200     
1
18 ขึ้นไป
ปริญญาตรี
7940/เดือน
 
พนักงานรับส่งเอกสาร

ชื่อสถานประกอบการ
จำนวน
เพศ
อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โปรคเกอร์ จำกัด
20/7 ถ.เทศบาลพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5674 8978, 08 4751 8277
      
1
25 ขึ้นไป
ม.6 ขึ้นไป
10000/เดือน
มีภูมิลำเนาที่เพชรบูรณ์

ช่างเคาะ (รถยนต์)

ชื่อสถานประกอบการ
จำนวน
เพศ
อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
หจก.เพชรบูรณ์ จ.การช่าง
9/9 หมู่ 2 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5672 1753
1
20 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
166/วัน
 

ช่างสีรถยนต์

ชื่อสถานประกอบการ
จำนวน
เพศ
อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
หจก.เพชรบูรณ์ จ.การช่าง
9/9 หมู่ 2 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5672 1753
5
20 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
166/วัน
 

เจ้าหน้าที่ล้างรถ

ชื่อสถานประกอบการ
จำนวน
เพศ
อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
บริษัท มิตซูเพชรบูรณ์ จำกัด
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5672 2977-9
1
18 ขึ้นไป
-
166/วัน
มีประสบการณ์

 
 
 
 
 
 
 
หจก.เพชรบูรณ์ จ.การช่าง
9/9 หมู่ 2 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5672 1753
2
ช/ญ
20 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
170/วัน
 
ช่างสำรวจ

ชื่อสถานประกอบการ
จำนวน
เพศ
อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
หจก.พงษ์ศักดิ์เซอร์วิส
44 หมู่ 10 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โทร. 0 5673 1160
1
40 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
8000/เดือน
 

ครู

ชื่อสถานประกอบการ
จำนวน
เพศ
อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
โรงเรียนโชติวิทยา
118/4 หมู่ 6 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220
โทร. 0 5678 5280
2
 
2
ช/ญ
ช/ญ
20 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
7000/เดือน
7000/เดือน
คณิตศาสตร์
 
อังกฤษ

 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
284 หมู่ 14 ถ.สระบุรี-หล่มสัก อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
โทร. 0 5678 2240
       
ไม่จำกัด
ช/ญ
23 ขึ้นไป
ปริญญาตรี
 
166/วัน
 
 
 
2
23 ขึ้นไป
ปริญญาตรี
166/วัน
ครูพี่เลี้ยง (อนุบาล)
ผู้จัดการขาย

ชื่อสถานประกอบการ
จำนวน
เพศ
อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
6/4 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5674 3080      
ไม่จำกัด
ช/ญ
25 ขึ้นไป
ปริญญาตรี
10000/เดือน
 

ตัวแทนประกันชีวิต

ชื่อสถานประกอบการ
จำนวน
เพศ
อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
6/4 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5674 3080      
ไม่จำกัด
ช/ญ
25 ขึ้นไป
ปริญญาตรี
5000/เดือน
 

เจ้าหน้าที่สรรหา

ชื่อสถานประกอบการ
จำนวน
เพศ
อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
6/4 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5674 3080      
ไม่จำกัด
ช/ญ
25 ขึ้นไป
ปริญญาตรี
10000/เดือน