ขอเชิญเที่ยวงานมะขามหวาน ประจำปี 2560

 ขอเชิญเที่ยวงานมะขามหวาน ปี 2560 ระหว่างวันที่ 3 - 11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์