จ.เพชรบูรณ์ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9ฯ

       เมื่อวันที่  12  สิงหาคม  2560  นายพิบูลย์  หัตถกิจโกล  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นประธานการจัดงานงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560  โดยนายชิตชัย  สมอุปฮาด  แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมงานในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน  รายละเอียดดังนี้

           เวลา  06.30 น.  ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  ณ  พุทธอุทยาน

 

           เวลา  07.30 น.  พิธีทางศาสนา  3  ศาสนา และลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

 

           เวลา  18.30 น.  ถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  ณ  บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์