สรจ.เพชรบูรณ์ จัดทำโครงการส่งเสริมความรู้การณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ในสถานประกอบการ

        เมื่อวันที่  16  สิงหาคม  2560  สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์จัดทำโครงการส่งเสริมความรู้การณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ในสถานประกอบการ  ณ  ห้องนครบาล  โรงแรมโฆษิตฮิลล์  โดยมี  นายชิตชัย  สมอุปฮาด แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นประธานเปิดโครงการ