จ.เพชรบูรณ์ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน

     วันนี้  (10 ตุลาคม  2560)  เวลา 13.30 น.  นายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์  ครั้งที่ 7/2560  โดยนายบุญเรือง เข็มทอง  แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ และหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงแรงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน 2560 ภาพรวมผลการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ 2560  และแผนการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม 2560  ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ  ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์