สรจ. เพชรบูรณ์ จัดประชุม Conference การประชุมแถลงแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2561 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธาน

     วันนี้  (11 ตุลาคม  2560)  เวลา 13.30 น.  พลเอกศิริชัย  ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมแถลงแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านระบบ Conference ในการประชุมร่วมกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงแรงาน โดยมีนายบุญเรือง  เข็มทอง  แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ และหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์  ร่วมประชุมการแถลงแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ณ  ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์