Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นายอำพัน  เอกทัตร

นายอำพัน เอกทัตร

แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 (อาคาร 1) ถนนสระบุรี - หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยรักและห่วงใย พี่น้องผู้ประกันตน จังหวัดเพชรบูรณ์

ด้วยรักและห่วงใย พี่น้องผู้ประกันตน จังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศ

ประกาศ

รายงานงบทดลองเดือนกันยายน 2563

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 22 ต.ค. 2563

รายงานงบทดลองประจำปี 2563 งวดที่ 1 -16

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 22 ต.ค. 2563

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

TOP