Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นางสาวสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์ แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นตัวแทนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือนายสุระชัย ไชยบาล หนุ่มเพชรบูรณ์ตกงาน

pll_content_description

TOP