Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์

นายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมการปฏิบัติตามข้อสั่งการในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

pll_content_description

TOP