Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์

สนง.แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง กรอบแนวทางการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และการกำหนดอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม

pll_content_description

TOP