Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ บรรยายให้ความรู้การประชาสัมพันธ์ การขยายเครือข่ายในระดับพื้นที่ และความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน

pll_content_description

วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น. นายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางธมนวรรณ สาราช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การประชาสัมพันธ์ การขยายเครือข่ายในระดับพื้นที่ และความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน”           ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านป่างสะทอน ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 และบุคคลทั่วไปที่สนใจ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การขยายเครือข่ายในระดับพื้นที่ และความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน

TOP