Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาส วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

pll_content_description

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์   จังหวัดเพชรบูรณ์

TOP