Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมโครงการเพชรบูรณ์พอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564

pll_content_description

     วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูร์ โดย นายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยโทสุเมธ รักปรางค์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมโครงการเพชรบูรณ์พอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องเมืองราด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมฯ

TOP