Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์

“ทำลายวงจรอุบาทว์ (Breaking a Vicious Cycle) เกี่ยวกับข้อบ่งชี้และช่องทางการรายงานเบาะแสกรณีการจ้างแรงงานเด็ก การบังคับใช้แรงงาน และการค้ามนุษย์”

pll_content_description

TOP