Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์

ครม. เห็นชอบผอนผัน ให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)

pll_content_description

 

TOP