Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์

นายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4/2564 เพื่อร่วมหารือข้อราชการ รับทราบ ติดตามนโยบาย และภารกิจสำคัญของจังหวัด

pll_content_description

TOP