Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์

นายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 7/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสถานประกอบการ

pll_content_description

TOP