Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม 5 ส. ภายในหน่วยงาน (สะสาง สะอาด สะดวก สุขลักษณะ สร้างนิสัย) เพื่อปรับปรุงพัฒนาสถานที่ทำงาน

pll_content_description

TOP