Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการ รักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4/2565

pll_content_description

วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นางสาวธารณา ยืนยง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4/2565 ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด อาคาร 1 โดยมีนายอำนาจ แย้มศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานที่ชุมฯ เพื่อร่วมหารือ     ข้อราชการ รายงานผลการดำเนินงาน รับทราบนโยบายตลอดจนแผนงานต่าง ๆ

TOP