Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2564

pll_content_description

    วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูร์ โดย นายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยโทสุเมธ รักปรางค์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเพชรบูรณ์  ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องเมืองราด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2 โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม

TOP