Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์

อาสาสมัครแรงงานอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่นายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการ

pll_content_description

TOP