Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์

แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัด เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และมอบแนวทางการทำงาน เพื่อขับเคลื่อนงานกระทรวงแรงงานและงานจังหวัดเพชรบูรณ์

pll_content_description

TOP