Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์

ดาวน์โหลด

ทั่วไป

pll_file_nameแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ปี 2563-2565

ขนาด : 2356.04 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2021-03-17 06:45:44+07

pll_file_nameค่างาน สรจ พช

ขนาด : 476.45 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2021-01-19 03:39:49+07

pll_file_nameรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ รายปี 2562

ขนาด : 3072.36 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2020-03-04 03:15:14+07

pll_file_nameใบสมัครอาสาสมัครแรงงาน ปี 2562

ขนาด : 191 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-09-07 09:08:48+07
TOP