Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

5 เสือ กระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ...

Mol-Thailand

ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ...

เอาอยู่มั้ย ! “คิวอาร์โค้ด” ป้องกันการสวมสิทธิ์ “บัตรชมพู ...

ช่อง 9 ตรวจคัดกรองแรงงานในสถานประกอบการ ...

TOP