Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว Nation เปิดแพคเกจเยียวยาแรงงานได้รับผลกระทบโควิด-19 ...

ช่อง NBT สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ รมว.แรงงาน เยี่ยวยาแรงงาน ...

ข่าว 3 มิติ เปิดขั้นตอนแรงงานข้ามชาติ ...

เปิดขั้นตอนตีทะเบียน ต่างด้าวเถื่อน 5 แสนคน ช่อง NBT ...

ช่อง NEWS1 เยียวยาแรงงานจากผลกระทบโควิด มีผลบังคับใช้แล้ว ...

รมว.แรงงานลั่นรัฐบาลพร้อมดูแลประชาชนจากพิษโควิด-19เต็มที ...

Mol-Thailand

ชวนคนไทยโหลดแอป หมอชนะ ...

Mol-Thailand

แอปพลิเคชัน หมอชนะ ...

TOP