Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

ครม. เห็นชอบผอนผัน ให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว ...

ใครเคยไปทำงานเกาหลี และได้รับไปรษณียบัตรโปรดฟังทางนี้ ...

ประกาศเจตจำนงสุจริต ...

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรม ...

Mol-Thailand

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี ...

เปิดรับสมัครอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล 117 ตำบล ...

TOP